©2019 by Princess Galyani Vadhana Institute of Music

  • Facebook

คำสั่งของจักรพรรดิ

เจ้าจงไปจัดทำระฆังใหญ่

ให้ดังไปไกลดั่งเพลงบรรเลงหวาน

หนักสิบตันให้สำเร็จอย่าช้านาน

เสร็จแล้วให้รีบรายงานในทันที

ระฆังไม่สำเร็จ

ด้วยเหตุใยเป็นได้เช่นนี้

งานไม่ดีดั่งวาจาที่ข้าสั่ง

อีกสองเดือน แม้นไม่ได้จะลงทัณฑ์

ทั้งเสนาและหมู่ช่าง ตาย สถานเดียว

จงช่วยกันทำระฆัง

พวกเราจงช่วยกันทำระฆัง

ให้เสียงดังใบใหญ่จงได้หนอ

เร่งทำให้สำเร็จอย่ารีรอ

แม้นไม่ได้ยากจะขอต่อชีวิต

พวกเราจงช่วยกันทำระฆัง (ซ้ำ)

กำหนดเวลา

ใกล้กำหนดเวลามาถึงแล้ว

ไม่มีแววจะได้เสร็จดังใจหวัง

เห็นที จะต้องตาย วายชีวัง

นั่งสิ้นหวัง ท้อใจ ให้หมดแรง

พ่อจ๋า

พ่อจ๋า เป็นอย่างไร ไม่กลับบ้าน

หรือว่างาน ไม่สำเร็จ ดังที่หมาย

ท่านแม่ ฝากอาหาร บำรุงกาย

เพื่องานได้ สำเร็จ เสร็จทันกาล

พ่อจ๋า เป็นอย่างไร ไม่กลับบ้าน

หรือว่างาน ไม่สำเร็จ ดังที่หมาย

ลูกตัดใจ ตอบแทน ด้วยความตาย

ถมร่างกาย ร่วมเผา เตาระฆัง

เพลงระฆัง

ทันใดนั้นระฆังหลอม ได้สนิท

เสียงกังวาน ไปทุกทิศ สี่สิบลี้

แต่ระฆังจะมีเสียงขอทุกที

ขอรองเท้า เจ้าทรามวัย