©2019 by Princess Galyani Vadhana Institute of Music

 • Facebook
 • ฟินนิกัส
 • -
 • แซลมอนแห่งปัญญา
00:00 / 00:00
 • แซลมอนทรงพลัง
 • -
 • แซลมอนแห่งปัญญา
00:00 / 00:00
 • แง แง แง
 • -
 • ตุ๊กตาร้องไห้เก้าตัว
00:00 / 00:00
 • ขอบคุณท่าน
 • -
 • ตุ๊กตาร้องไห้เก้าตัว
00:00 / 00:00
 • เด็กๆร้องไห้
 • -
 • ตุ๊กตาร้องไห้เก้าตัว
00:00 / 00:00
 • เสือผู้น่าเกรงขาม
 • -
 • เสือ ลูกพลับแห้ง กระต่าย
00:00 / 00:00
 • กระต่ายสงสัย
 • -
 • เสือ ลูกพลับแห้ง กระต่าย
00:00 / 00:00
 • โจรช่างเลือก
 • -
 • เสือ ลูกพลับแห้ง กระต่าย
00:00 / 00:00
 • กลองวิเศษ
 • -
 • กลองวิเศษ
00:00 / 00:00
 • เต่าโดนทำร้าย
 • -
 • กลองวิเศษ
00:00 / 00:00
 • จักรพรรดิ
 • -
 • เจ้าแม่ระฆัง
00:00 / 00:00
 • ระฆังไม่สำเร็จ
 • -
 • เจ้าแม่ระฆัง
00:00 / 00:00
 • กำหนดเวลา
 • -
 • เจ้าแม่ระฆัง
00:00 / 00:00
 • จงช่วยกันทำระฆัง
 • -
 • เจ้าแม่ระฆัง
00:00 / 00:00
 • พ่อจ๋า
 • -
 • เจ้าแม่ระฆัง
00:00 / 00:00
 • ระฆัง
 • -
 • เจ้าแม่ระฆัง
00:00 / 00:00